Aantrekkelijk bereikbaar Nijmegen-Oost

De gemeente wil Nijmegen-Oost in de toekomst goed bereikbaar houden zonder dat dat ten koste gaat van de leefbaarheid

Het verkeer wordt steeds drukker, ook in Nijmegen-Oost, vooral langs de uitvalswegen. Op twee ‘open tafelavonden’ op 1 en 23 juni zijn er met een zestigtal belangstellende buurtbewoners gesproken over vragen als:

-              Hoe kunnen we de vertraging tijdens de spits verminderen?

-              Wat is uw beleving van de huidige kwaliteit van Nijmegen-Oost?

-              Wat zou u in de toekomst graag anders zien?

-              Is Nijmegen-Oost toe aan een verdere impuls voor het fietsgebruik?

Stimuleren ander mobiliteitsgedrag

Deze avonden leverden wensen en opgaven op. Een van de speerpunten is het stimuleren van ander mobiliteitsgedrag. Een focusgroep met daarin een afvaardiging van wijkbewoners bereidt op grond hiervan een verkeersvoorstel voor dat in het najaar wordt besproken.

Slimme maatregelen

Het project in Nijmegen-Oost krijgt een bijdrage van SLIMopweg; in dit programma werken werknemers, bedrijven en overheden in de regio Arnhem-Nijmegen samen aan een beter bereikbare stad met slimme maatregelen tijdens de spits.