Arnhem gebruikt City Challenge om studenten uit auto te krijgen

Gemeente Arnhem roept innovatieve denkers op ideeën te lanceren over spitsmijden door studenten

De gemeente Arnhem wil studenten die nu met de auto reizen, stimuleren om de spits te mijden. Het doel is 40 structurele spitsmijdingen. Dit zorgt voor een betere bereikbaarheid en doorstroom in Arnhem. Om innovatieve en creatieve oplossingen te vinden, schrijft Arnhem een City Challenge uit.

Creatieve oplossingen om zelf toe te passen

Arnhem is op zoek naar ideeën om gedragsverandering bij studenten tot stand te brengen. Hoe kunnen studenten op een ander moment, met een ander vervoermiddel dan de auto, of samen naar hun onderwijsinstelling reizen? Een City Challenge is daar een goed middel voor. De deelnemers worden uitgedaagd om met verrassende en creatieve oplossingen te komen die studenten zélf kunnen toepassen. Een voorwaarde is dat er geen ingrijpende veranderingen zijn voor de onderwijsinstellingen en dat de infrastructuur niet wordt aangepast.

De online City Challenge wordt landelijk onder de aandacht gebracht van onder andere studenten, young professionals en ondernemers. Arnhem stimuleert zo samenwerking met de doelgroep en co-creatie.  

Uitkomsten worden pilots

De uitkomsten van de City Challenge worden gebruikt voor een of verschillende pilots. Deze starten vanaf het begin van het studiejaar 2016-2017. Arnhem betrekt de  tien beste deelnemers bij de uitvoering hiervan.

Meer informatie

https://www.citychallenges.nl/challenges/arnhem/spitsmijden-studenten