Spitsmijden vermindert files Nijmegen

Door verschillende maatregelen zijn de grote files tussen Arnhem en Nijmegen opgelost.

Mensen thuis laten werken, goede P+R voorzieningen en het gebruik van de fiets zijn enkele voorbeelden. Er zijn ook kruispunten aangepakt en er is een extra brug over de Waal gelegd. Informatieborden langs de (snel)wegen maakten het project af: door automobilisten te laten weten waar de opstoppingen zijn en waar alternatieve routes lopen, werd het fileprobleem nog eens minder.

Mooi resultaat door nauwe samenwerking

Door de maatregelen in de regio Arnhem-Nijmegen zijn er 27% minder files, landelijk is door deze aanpak met de naam Beter Benutten tussen 2012 en 2015 19% winst geboekt. Projectleider Guus Cornelissen voor de gemeente Nijmegen: 'We hebben dit mooie resultaat geboekt door een nauwe samenwerking met alle wegbeheerders en het bedrijfsleven.'

Een dag thuiswerken maakt verschil

Rijk, provincie en gemeenten in de regio investeerden €25 miljoen in infrastructuur. Naast ‘harde’ maatregelen als het aanleggen van fietstunnels- en oversteken, een busbaan en het plaatsen van informatieborden, is er ook een verkeersmakelaar aangesteld die met bedrijven mobiliteitsplannen maakte of bijstelde. 'Als werknemers een dag per week thuis mogen werken, scheelt dat al enorm in het fileprobleem. Files ontstaan al bij een klein beetje overbezetting. Als er dan iemand even verkeerd remt of de motor laat uitvallen is er al een probleem.'

Nieuw forensengedrag

Spitsmijders werden in het deelproject SLIM uit de spits beloond met een vergoeding van ongeveer €4 per keer. 20.500 Mensen zorgden samen voor 6.500 spitsmijdingen per dag. 'We konden dat controleren door kentekenplaten te scannen.' Na afloop van de beloningsperiode op 31 december 2014 zette 60% het nieuwe forensengedrag voort.

Betere doorstroming, andere keuzes

Een lagere maximumsnelheid en het weghalen van verkeerlichten in combinatie met het aanleggen van voorrangswegen zorgde ook voor een betere doorstroming. Ook is er file info verzameld voor bijvoorbeeld de ANWB. Cornelissen: 'Vroeger maakten we de opstoppingen tussen Arnhem en Nijmegen nooit bekend omdat het traject geen snelweg is, maar sinds Beter Benutten doen we het wel. Deze info wordt gebruikt door de ANWB en andere aanbieders van verkeersinfo en apps, die dit weer doorgeven aan de automobilist. Als mensen thuis horen of lezen dat er file staat, pakken ze eerder de trein.'

Ook fietsen belonen

In de toekomst wil Cornelissen ook mensen belonen die ervoor kiezen op de fiets naar het werk te gaan. 'We hebben nu met werkgevers geregeld dat er op kosten van de zaak fietsen kunnen worden aangeschaft. In de toekomst hopen we dat we mensen kunnen belonen voor het gebruik ervan. Bijvoorbeeld via een mobiele app die telt hoe vaak er gefietst wordt.'

Slim op weg in 2017

Een nieuw programma is in de maak, tot 2017 blijft er gezamenlijk overleg om ook de problemen in de steden aan te pakken. Met de naam Slim op weg moet dit tot 2017 voor een verdere afname van 10% van files - nog aanwezig op andere trajecten - lijden.

Nieuwe maatregelen om de doorstroming te verbeteren:

  • Rondweg om de stad Nijmegen S100 mét verkeersmanagementsysteem en actuele file informatie 
  • Kruising Neerbosch: fietsverkeer door een tunnel, P+R terrein 
  • Fietstunnel bij station Lent en Laawickstraat 
  • Busbaan bij de Ovatonde