Start van 'Fiets mee voor je buurt!'

Reis anders voor een wijkdoel en lever een financiële bijdrage aan een kerstdiner

De wijk Nieuw-West Nijmegen

Op 29 november 2016 start het project ‘Fiets mee voor je buurt!’ in Nijmegen-West. Deelnemers kunnen door te fietsen automatisch een financiële bijdrage van de gemeente leveren aan het kerstdiner op 27 december 2016 in de WIJkfabriek. Deze kerstviering is een initiatief van wijkbewoners en wordt georganiseerd door ‘Gratis kan je elkaar helpen’ en de WIJkfabriek. De app RingRing houdt de fietsbewegingen bij. De gemeente hoopt dat dit project een bijdrage levert aan het terugdringen van de vertragingen in de spits, doordat meer mensen gaan fietsen. Het project wordt later ook in andere wijken ingevoerd.

De wijkbewoners die nu al naar hun werk of opleiding fietsen worden door actieve wijkbewoners persoonlijk benaderd of via social media en wijkmedia om de gratis app van RingRing te downloaden. Vanaf dat moment dragen al hun fietskilometers al bij aan het de wijkdoel. Ook worden zij gevraagd om zoveel mogelijk andere wijkbewoners te stimuleren om hieraan mee te doen. Er fietsen inmiddels al 55 mensen mee voor het kerstdiner. 

Euro’s voor kerstdiner

Elke gefietste kilometer levert €0,05 op. Voor het kerstdiner is elke euro welkom. Op de app is de tussenstand te zien. Het sparen stopt op de dag van het kerstdiner. Mocht er zó enthousiast aan het project meegedaan worden, dat er geld overblijft, dan wordt dit voor een volgend wijkdoel in Nijmegen-West ingezet. 

App RingRing

De app RingRing heeft speciaal voor dit project een onderdeel Nijmegen-West ingericht dat onder de knop ‘Stad’ is te vinden. Nadat wijkbewoners de app gedownload hebben, melden zij zich voor dat onderdeel aan. Verder werkt RingRing ook met kortingen die fietsers bij bedrijven kunnen krijgen voor hun fietskilometers. Deelnemers kunnen daar ook gebruik van maken, zonder dat dat ten koste gaat van het wijkdoel. 

Vier Nijmeegse wijken

Na de kerstviering kan er voor andere wijkdoelen in Nijmegen-West gefietst worden. In 2017 start het project ook in Nijmegen-Noord, Dukenburg en Lindenholt. De keuze van deze vier gebieden komt voort uit een verkeersanalyse, waaruit bleek dat in deze wijken de meeste mensen wonen, die op de campus Heijendaal werken. Deze campus veroorzaakt de meeste verkeersbewegingen in Nijmegen. 

Bereikbaarheid verbeteren

Fiets mee voor je buurt! is één van de SLIMopweg projecten, waarin overheden, bedrijven en bewoners samenwerken om de bereikbaarheid van Arnhem en Nijmegen te verbeteren. Dit doen ze door automobilisten te motiveren om anders naar hun werk te reizen. Het doel is dat er minder vertragingen op de weg in Nijmegen zijn. Voor heel Nijmegen streeft het project 'Fiets mee voor je buurt!' naar 50 minder vertragingen in de spits. Voor het project in Nijmegen-West is het doel om 10 spitsmijdingen te realiseren. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van ‘Gratis kan je elkaar helpen’.