Datakwaliteit verbetert

Grote stappen gezet met reisinformatie in regio Arnhem Nijmegen

Datakwaliteit op orde

Landelijk en ook in de regio Arnhem Nijmegen zijn grote stappen gezet op het gebied van reisinformatie. Data over de geldende maximale snelheden op het wegennet en de informatie over wegwerkzaamheden zijn in de regio inmiddels al ver op orde.

Een omvangrijk proces

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt samen met marktpartijen en de tien economisch belangrijke regio’s aan betere reisinformatie, een omvangrijk proces om te stroomlijnen. Daarbij speelt betere datakwaliteit een cruciale rol.

Pas als data volledig toegankelijk en betrouwbaar zijn, kan de kwaliteit van in-car-informatiediensten worden verbeterd. Betere verkeersinformatie leidt tot filebeperking, efficiënt verkeersmanagement en minder toestroom van nieuw wegverkeer: als automobilisten immers op tijd worden geïnformeerd over hun route, kunnen ze hun reis waar nodig aanpassen.

Om dit te bereiken, hebben Rijk en regio’s zich verplicht binnen acht thema’s de datakwaliteit te verbeteren, de zogeheten Data Top 8. Binnen de regio Arnhem Nijmegen zijn er grote stappen gezet om dit proces in goede banen te leiden. Eind 2017 verwachten we dat de werkende in-car diensten deze publieke data kunnen gebruiken.

Data top 8

De wegbeheerders in de regio Arnhem Nijmegen – dat zijn Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten - werken samen hard aan het op orde brengen van de data. Dit doen zij in nauwe afstemming met de andere regio’s zoals de aangrenzende Provincie Overijssel en Regio Stedendriehoek. Het gaat specifiek over de volgende thema’s:

1.    Wegwerkzaamheden: Volledige en actuele informatie over wegwerkzaamheden. Dat betekent onder meer een nauwkeurige aanduiding van start en einde van de werkzaamheden, en duidelijkheid over de hinder voor weggebruikers.

2.    Maximumsnelheden: Gecontroleerde en up-to-date data over de geldende maximale snelheden op het wegennet. Weggebruikers weten dankzij deze informatie altijd wat de geldende maximumsnelheid is.

3.    Restduurindicatie incidenten: Het is vaak onduidelijk hoe lang het duurt voordat bijvoorbeeld een ongeval is afgehandeld. Een goede inschatting bij incidenten is nodig om weggebruikers te informeren over de verwachte hinder.

4.    Verkeersmaatregelen in regelscenario’s: Informatie over verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld omleidingsroutes, worden door wegbeheerders uitgewerkt in zogeheten regelscenario’s. Met deze informatie kunnen weggebruikers al in een vroeg stadium worden geïnformeerd en beter worden begeleid over het wegennet.

5.    Parkeren: Betrouwbare en actuele informatie over parkeervoorzieningen helpt weggebruikers om eenvoudig een parkeerplek te vinden. Hiervoor worden gegevens verzameld over parkeerlocaties, tarieven en openingstijden, maar ook het actuele aantal beschikbare parkeerplaatsen in parkeergarages.

6.    Evenementen: Grote evenementen (meer dan 10.000 bezoekers) kunnen hinder opleveren voor weggebruikers in de regio. Infomeren van weggebruikers over bijvoorbeeld adviesroutes kan de hinder beperken en maakt evenementen beter toegankelijk.

7.    Locatiereferentie: Goede locatieaanduiding is belangrijk om weggebruikers nauwkeurig te infomeren en alleen relevante informatie te delen. Landelijk wordt daarom gewerkt aan de methode Open Locatiereferentie (OpenLR).

8.    Data uit intelligente verkeerslichten: Slim gebruik van informatie uit verkeerslichten kan de doorstroming optimaliseren en weggebruikers informeren over bijvoorbeeld wachttijden bij verkeerslichten. Om deze data te kunnen ontsluiten zijn intelligente verkeerslichten nodig.