Samen werken aan plannen voor slimme en duurzame mobiliteit

Hoe houden we de regio ook in de toekomst bereikbaar?

Spoorbrug Nijmegen en Rijnwaalpad

Wat zijn onze gezamenlijke plannen voor slimme en duurzame mobiliteit, om de regio ook in de toekomst goed bereikbaar te houden? Samen met overheden en bedrijfsleven werken we in de regio aan een opgave, waarin het gedachtengoed van slimme en duurzame mobiliteit optimaal zal worden ingezet.

De regio Arnhem Nijmegen streeft naar een gezamenlijke inspanning op vier speerpunten: Innovatie en economische structuurversterking, Bereikbaar en verbonden, Sociaal economische vitaliteit en verstedelijking, Gebiedskwaliteiten benutten.

Slimme oplossingen

We blijven de sterke punten en best practices van het eerste programma Beter Benutten en het huidige programma Beter Benutten Vervolg ondersteunen. We stimuleren dus slimme oplossingen om de bereikbaarheid in en om Arnhem en Nijmegen te verbeteren. Zowel in Arnhem als Nijmegen hebben specifieke deelgebieden een eigen problematiek.

We benaderen projecten op een integrale wijze en gaan in een gebied met diverse doelgroepen, zoals bewoners en bezoekersstromen aan de slag. De accenten in onze duurzame aanpak liggen op een combinatie van infrastructurele maatregelen en het stimuleren van reizigers tot ander gedrag. De regio wil daarnaast experimenteerruimte creëren voor kansrijke projecten. Onze aanpak richt zich op vier specifieke thema’s: benadering van werkgevers, transitie naar Smart Mobility, knooppunten en logistieke mobiliteit.

De komende maanden werken de provincie Gelderland en de regio Arnhem Nijmegen de plannen verder uit. De provincie werkt aan een koersnotitie voor toekomstvaste, duurzame en innovatieve bereikbaarheid Gelderland 2018-2021.