Slim op weg Arnhem Nijmegen op Congres Beter Benutten

Samen met studenten aan de keukentafel

Bernard de Graaf CEO en gedeputeerde Conny Bieze op podium BB congres

‘Een kijkje in de keuken van Beter Benutten’. Dat was het thema van het Beter Benutten Congres 2017. Ook de regio Arnhem Nijmegen bood een kijkje in de keuken. Op het congres van 8 februari 2017 kwamen de 12 regio’s, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het bedrijfsleven bij elkaar.

Samen werken we aan een opgave, waarin het gedachtegoed van Beter Benutten optimaal zal worden ingezet. Zodat we kunnen blijven werken aan een betere bereikbaarheid.

Aan de keukentafel

Het congres was een mooi moment om bij elkaar te kijken. Om het eigen netwerk te versterken en te leren van de ervaringen die in andere projecten en regio’s zijn opgedaan. Bij de regio Arnhem Nijmegen konden geïnteresseerden aanschuiven aan de keukentafel voor een goed gesprek over studentenaanpak op de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Heijendaal Nijmegen. Studenten Bart Jeurink (onderzoek smart transition), Babet Hendriks (onderzoek naar high speed pedelecs) en Boaz Janssen (studentenaanpak op Nijmegen Heijendaal) pitchten over onderzoekerservaringen en deelden dit met de bezoekers.

Op het podium

Afgesloten werd met een podiummoment waarop de bestuurders en CEO’s van elke regio een koffer met plannen voor de toekomst aan de minister aanboden. Gedeputeerde Conny Bieze en CEO Bernard de Graaf van Rupro Beheer BV stonden als triolid vooraan op het podium met het koffertje met de belangrijkste ambities van Arnhem Nijmegen.

Speerpunten van de regio

De regio Arnhem Nijmegen streeft naar een gezamenlijke inspanning op vier speerpunten: Innovatie en economische structuurversterking, Bereikbaar en verbonden, Sociaal economische vitaliteit en verstedelijking, Gebiedskwaliteiten benutten. De sterke punten en best practices van het eerste programma Beter Benutten en het huidige programma Beter Benutten Vervolg blijven we ondersteunen (slimme oplossingen op gebied van fysieke, stimulerings- en gedragsmaatregelen). We zetten maximaal in op gebiedsgewijze aanpak rekening houdend met de verschillende doelgroepen. De regio wil  experimenteerruimte creëren om kansrijke projecten een kans te geven. Onze aanpak richt zich op vier specifieke thema’s: werkgevers, transitie naar Smart Mobility, knooppunten en logistieke mobiliteit.

De komende maanden werkt provincie Gelderland en de regio Arnhem Nijmegen de plannen uit in een positioningspaper, een visiedocument voor toekomstvaste, duurzame en innovatieve bereikbaarheid Gelderland 2018-2021.