Snel en comfortabel fietsen tussen Arnhem en Velp

Vanaf najaar 2017 mooi alternatief voor files tussen Arnhem en Velp

Routedeel Arnhem Velp

Fietsers tussen Arnhem en Velp kunnen vanaf het najaar 2017 een stuk sneller op hun bestemming zijn. Het routedeel Arnhem-Velp, onderdeel van de snelfietsroute Arnhem-Dieren, wordt met de hoogste prioriteit uitgevoerd.  

Voor fietsers betekent dit straks een forse verbetering van de reistijd. Door onder andere minder verkeerslichten ten opzichte van het huidige tracé wordt een reistijdwinst van circa 7 minuten verwacht.

Minder vertraging

Het routedeel Arnhem-Velp kan een mooi alternatief zijn voor de automobilisten die in dit gebied dagelijks veel vertraging ervaren. Zowel regionaal als lokaal verkeer heeft last van de dagelijkse vertragingen. Het verkeer op de Hoofdstraat in Velp, de Velperweg in Arnhem en de John Frostbrug heeft veel last van vertraging.

Impuls aan bereikbaarheid

Met de onderdoorgang onder de A12 wordt het centrumgebied van Arnhem direct verbonden met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Hogeschcool van Hall Larenstein. Voor diverse groepen, denk aan forenzen, scholieren en studenten en recreatieve fietsers, is dit routedeel dan ook een kans om sneller op hun bestemming te komen. Uit onderzoek van Decisio blijkt dat er straks 4% minder automobilisten en meer fietsers op dit deel zijn. In 2024 worden 1.000 nieuwe fietsers verwacht op de snelfietsroute.  

Provincie Gelderland zorgt samen met de betrokken andere organisaties, gemeente Arnhem, gemeente Rheden en Fietsersbond, voor de uitvoering van de snelfietsroute. Eind 2016 hebben de bestuurders de plannen voor het routedeel Arnhem-Velp ondertekend.  De planning is dat dit deel gereed is in het najaar 2017. De hele snelfietsroute is naar verwachting in 2020 gereed. De snelfietsroute Arnhem- Dieren loopt tusen de kernen Dieren, Ellecom, de Steeg, Rheden, Velp en Arnhem.

Meer informatie: www.snelfietsroutesgelderland.nl