Succesvolle inspiratiebijeenkomst werkgevers

Arnhem gaat SLIM Werken

Werkgevers Arnhem

Op 15 februari vond in het even unieke als extreem duurzame pand van Alliander in Duiven de inspiratiesessie Arnhem gaat SLIM werken plaats. Centraal daarbij stond de gedragscomponent van SLIM Werken: hoe creatief gaan werkgevers in de regio om c.q. willen ze omgaan met werk en werkomgeving, onafhankelijk van tijd en plaats?  

Ongeveer 30 grote en kleinere werkgevers en instellingen in Arnhem en omstreken waren op de bijeenkomst afgekomen. Daaronder waren vertegenwoordigers van bedrijven als AKZO, Tejin, CCV, Wereldhave, Dirkzwager, Sweco, ziekenhuis Rijnstate en van overheden als de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland.

Best practices

Als eerste praktijkvoorbeeld diende telecomgigant Vodafone. HR Business Partner & projectmanager Mobile Working for Call Agents Stefan Terpstra deed uit de doeken hoe Vodafone een aantal jaren geleden gestart is met het faciliteren van thuiswerken voor 200 medewerkers van de klantenservice. Een aanpak die onder andere leidde tot 158 auto's minder in het regionale spitsverkeer, hogere klanttevredenheidsscores en een beter gevoel bij medewerkers over de balans tussen werk en privé.   

Een ander schoolvoorbeeld van een geslaagde werkgevers-aanpak betreft is Maastricht Bereikbaar, waaraan inmiddels 42 Zuid-Limburgse werkgevers meedoen en waarbij een slordige 50.000 werknemers betrokken zijn. Mobiliteitsmakelaar Rob Schaap deed verslag van de succesvolle aanpak (zie ook www.maastrichtbereikbaar.nl).

Aansluitend gaven Nicole Voestermans, als projectmanager SLIM op Weg verantwoordelijk voor de werkgeversaanpak vanuit de gemeente Arnhem, en Bert-Jan Huegen, mobiliteitsmakelaar Arnhem Nijmegen vanuit VNO NCW Midden, tekst en uitleg over achtergronden en stand van zaken op hun terrein.

 

Call to action

Vervolgens werden, namens de grote Arnhemse werkgevers VGZ en Alliander respectievelijk Astrid Winkens, sr. adviseur Arbeidsvoorwaarden, en Jeroen Brink, ketenmanager Mobiliteit, bevraagd over hun ervaringen met en de activiteiten die zij ontplooien op het gebied van SLIM reizen en - werken.  

Huegen sloot de informatieve en leerzame middag af met een heuse call to action aan alle aanwezigen. Het woord is nu namelijk aan zoveel mogelijk regionale werkgevers; hun werd nadrukkelijk gevraagd actief deel te gaan nemen aan het gezamenlijk pilot-project Arnhem gaat SLIM Werken.

Meer informatie over de vervolgstappen die in dit traject op de planning staan, leest u in de Vodafone- en Maastricht Bereikbaar-cases (PDF 6 MB).