Symbolische overdracht van Slim Verkeersmanagement

Bestuurlijke overdracht naar de beheersorganisatie

Overdracht Slim Verkeersmanagement

Maandagmiddag 6 februari vond de symbolische overdracht plaats van het project Slim Verkeersmanagement in de Verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland. Bestuurders droegen het stokje van Slim Verkeersmanagement over aan de nieuwe beheerorganisatie.

1+1=3

Slim Verkeersmanagement staat voor de hele set aan verkeersmaatregelen om de doorstroming op het bestaande wegennet in Arnhem Nijmegen beter te benutten. De regionale wegbeheerders sturen actief op de regionale bereikbaarheid, want alle partijen, maar zeker de weggebruikers en bedrijven zijn gebaat bij een soepele verkeersdoorstroming. ‘De gezamenlijke wegbeheerders hebben in dit project de handen ineen geslagen. Niet alleen fysieke maatregelen zijn toegepast om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Maar ook hebben de wegbeheerders gezamenlijke werkprocessen ontworpen en een beheerorganisatie hiervoor neergezet. Dat staat voor 1+1= 3’, aldus HID Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

 

Samen hinder beperken

Stel er gebeurt een ongeluk met een vrachtwagen op de A50 dan wordt dit als eerste gesignaleerd door de Verkeerscentrale. Het verkeer rijdt ineens minder snel en er ontstaat een file. Het aankomende verkeer wordt daarop meteen geïnformeerd en gestuurd via informatiepanelen. De Verkeerscentrale schakelt direct de hulpdiensten en de weginspecteur in, en informeert de collegawegbeheerder. Zo zorgt weginspecteur in overleg met de hulpdiensten dat de rijbaan zo snel mogelijk vrij komt en worden door de Verkeerscentrale Wolfheze op basis van de afgesproken werkprocessen met de collegawegbeheerders U-routes ingesteld of verkeerslichten anders ingesteld. Alles om de hinder zo veel mogelijk te beperken en dat de doorstroming van het verkeer weer op gang komt. Slim verkeersmanagement is alleen mogelijk bij een goed bestaande werking tussen de gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat.

Symbolische overdracht

De vier gezamenlijke bestuurders van Slim Verkeersmanagement, te weten Nelly Kalfs (HID Rijkswaterstaat Oost-Nederland, midden op foto), Conny Bieze (de gedeputeerde van de provincie Gelderland, tweede van links op foto), Harriët Tiemens (wethouder van gemeente Nijmegen, rechts op foto) en Geert Ritsema (wethouder van gemeente Arnhem, tweede van rechts op foto) droegen namens de wegbeheerders, de symbolische toolbox van Slim Verkeersmanagement over aan Erik Zweers (links op foto), voorzitter van het regionale regieteam.