Hoe zorgen wegbeheerders voor een soepele doorstroming op het wegennet in regio?

Bekijk de film over Slim Verkeersmanagement

Video slim verkeersmanagement

Slim Verkeersmanagement staat voor een set verkeersmaatregelen om de capaciteit op het bestaande wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen beter te benutten en zo de doorstroming en de bereikbaarheid te verbeteren.

De regionale wegbeheerders sturen actief op de regionale bereikbaarheid, want alle partijen, maar zeker de weggebruikers en bedrijven zijn gebaat bij een soepele verkeersdoorstroming. De gezamenlijke wegbeheerders; Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten hebben in dit project de handen ineen geslagen. Niet alleen fysieke maatregelen zijn toegepast om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Maar ook hebben de wegbeheerders gezamenlijke werkprocessen ontworpen en een beheerorganisatie hiervoor neergezet.

Hoe de gezamenlijke wegbeheerders proberen hinder te beperken en te zorgen voor een soepele verkeersdoorstroming op het wegennet, kunt u zien in dit filmpje van Rijkswaterstaat.

Let op: de film kunt u niet bekijken in een verouderde versie van Internet Explorer, wel in de browsers Firefox en Chrome.