Nationale Markt en Capaciteitsanalyse voorspelt grote verkeersdrukte

Het blijft druk op de wegen in de regio Arnhem Nijmegen

NMCA Oost Nederland

De A50 tussen Nijmegen en Oss, de A15 Deil-Valburg, de A12 ten westen van  Arnhem zullen in de toekomst nog drukker worden. Ook de treinen op de verbinding Elst-Arnhem-Zutphen staan hoog op de lijst. Dat staat in de nieuwe Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA), die het Rijk op 1 mei 2017 presenteerde.

De analyse geeft een beeld van de mobilliteitsontwikkelingen tot 2030-2040 in relatie tot de beschikbare capaciteit, inclusief de geplande werkzaamheden. Het gaat hierbij om het vervoer over

vaarwegen, spoorwegen en het regionaal openbaar vervoer. In de analyse is gekeken naar zowel personen- als goederenvervoer.

Scenario's

De NMCA wordt eens per vier jaar uitgevoerd en vormt de basis voor het mobiliteitsbeleid van het nieuwe kabinet..Er wordt met vier scenario's gerekend: wat zijn de verwachtingen voor 2030 en 2040, en wat zijn de verwachtingen bij een lage economische groei van maximaal 1 procent per jaar versus een hoge economische groei van minstens 2 procent per jaar. In vrijwel alle scenario's zal het drukker worden op spoor en op de weg, bij hogere economische groei uiteraard een stuk forser.

Lage groei

Bij lage economische groei wordt de lijn Arnhem-Zutphen toch een stuk drukker en staat hoog in de aandachtslijst.

Bij hoge economische groei gaat dat ook gelden voor de treindiensten tussen Nijmegen en Den Bosch en tussen Arnhem en Elst. De verbinding van Nijmegen station naar Heijendaal (universiteit) is ook een potentieel knelpunt. Wat de snelwegen betreft. komt nu ook de A50 tussen Nijmegen en Oss  in de top-15 voor. Iets lager - maar nog wel in de top-25 - staan als filehindernissen voor het jaar 2030 de A12 tussen Arnhem en Ede en de A15.

(Bron: NMCA 2017, De Gelderlander)