Provincie Gelderland en gemeente Nijmegen verbeteren druk regiostation Nijmegen-Heyendaal

'Campus is voor Nijmegen en Gelderland belangrijk'

Station Heijendaal

Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen gaan samen station Nijmegen-Heyendaal verbeteren. Het derde drukste station van de regio krijgt onder andere een nieuwe oversteek over het spoor, een betere entree én de perrons worden verbreed voor meer capaciteit. Zo komt over een aantal jaren een einde aan overvolle perrons en volle trappen. Op korte termijn komt er al tijdelijke verlichting door een extra trap en de verplaatsing van de chipkaartpaaltjes.

Explosieve groei reizigers dankzij groei campus

Station Nijmegen-Heyendaal werd geopend op 28 mei 1972. Sindsdien is het aantal treinreizigers gegroeid naar 7.200 in- en uitstappers per dag en de verwachting is dat het aantal reizigers op de Maaslijn met nog eens 18 procent zal groeien in de periode 2016-2031. Vooral studenten en medewerkers van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, de Radboud Universiteit en het UMC maken gebruik van het station. Dit leidt tot volle perrons, drukte op de smalle trappen en lange rijen voor de chipkaart-paaltjes van vervoerder Arriva. Het station is nu bovendien moeilijk te vinden voor reizigers en de uitstraling past niet meer bij een moderne campus. Directe aanleiding voor de grote opknapbeurt is de elektrificatie van de spoorlijn Nijmegen-Roermond over een paar jaar.

Conny Bieze, gedeputeerde mobiliteit, is blij met de plannen: “ De campus is zowel voor Nijmegen als Gelderland belangrijk. Hier werken en studeren tienduizenden mensen die uit de hele regio en van ver daarbuiten komen. Daar hoort een station met goede voorzieningen bij.”

De Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens: “Het station was hard toe aan verbetering. Het is een heel belangrijk dagelijks verkeersknooppunt voor vele duizenden studenten, werknemers en bezoekers van de universiteit en de HAN. Het nieuwe station wordt ruimer en veiliger. Dat is prettig voor de reiziger, maar ook voor andere weggebruikers en omwonenden. Looproutes zijn bijvoorbeeld beter en dat zorgt voor een meer overzichtelijke situatie.”    

Maatregelenpakket

Provincie en gemeente gaven samen de opdracht voor een scenariostudie en betrokken bewoners, gebruikers en andere partijen bij de studie. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Betere herkenbare entree inclusief overkapping en liften;
  • Nieuwe traverse over het spoor;
  • Herinrichting van de taluds met aantrekkelijk groen en verdiepingen waar reizigers kunnen zitten;
  • Verbreding van de perrons zodat de capaciteit groter wordt;
  • Onderzoek naar een looppad vanaf het perron onder de Heyendaalseweg. Reizigers kunnen hierdoor ook aan de oostzijde van de Heyendaalseweg het station via trappen verlaten. De oversteek van de Heyendaalseweg wordt dan vermeden. Dit is ook veiliger;
  • Fietsenstalling wordt half verdiept aangelegd.

Kosten

De geschatte kosten van de verbetering zijn 8 miljoen euro. De provincie heeft 5 miljoen gereserveerd. Nijmegen heeft 2 miljoen geraamd en gaat voor de resterende miljoen dekking zoeken via subsidies.

Planning

Dit jaar wordt het schetsontwerp opgesteld en de planning opgesteld voor de uitvoering van alle maatregelen. Hierbij wordt waar mogelijk aangesloten bij de elektrificatie van de spoorlijn. Naar verwachting zullen de werkzaamheden op z’n vroegst in de periode 2020-2021 starten.