Provincie Gelderland geeft richting aan Slimme Mobiliteit

Vlotter en veiliger reizen, het kan!

Koersnotitie

De bestaande infrastructuur beter benutten om vlotter en veiliger te reizen? Het kan! Dankzij nieuwe techniek, data, diensten, kennis en mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding. In de Koersnotitie Slimme Mobiliteit laat provincie Gelderland zien wat ze hiervoor al doet en waarop ze extra wil intensiveren.

Vlot en veilig reizen. Dat is wat iedereen graag wil. Alleen, dat lukt niet altijd. In de spits zijn er nog steeds files. Welke oplossingen ziet provincie Gelderland?

  • De slimme technologie in en langs de weg en in de auto neemt steeds meer toe. Denk aan slimme verkeerslichten die verkeersstromen regelen zodat (vracht)verkeer op een kruispunt beter doorstroomt.
  • Meer aandacht voor de voordelen van alternatieve vervoermiddelen zoals een (high speed) e-bike of het ov, zorgt voor meer gebruik hiervan.
  • Nieuwe mobiliteitsdiensten helpen reizigers elke reis opnieuw bewust een vervoermiddel te kiezen, of op een ander moment te reizen. Vanuit gewoonte aansluiten in de file, hoeft dan niet meer.
  • Slimmer goederenvervoer. Bijvoorbeeld truckplatooning. En slimmer laden en verladen waardoor er minder lege trucks op de weg rijden.

Deze en andere manieren waarop we nieuwe techniek, data, diensten, kennis en mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding gebruiken om de bestaande infrastructuur beter te benutten, noemen we slimme mobiliteit. Provincie Gelderland wil deze mogelijkheden nog meer gaan benutten. Voor een betere doorstroming en het duurzamer en veiliger maken van het verkeer. Zodat de leefbaarheid van onze provincie vergroot én de provincie een aantrekkelijker vestigingsplaats wordt voor (internationale) bedrijven. In de Koersnotitie Slimme Mobiliteit vertelt provincie Gelderland wat zij al doet binnen het thema slimme mobiliteit en op welke onderwerpen zij extra wil inzetten.

Slimme samenwerking nodig Profiteren van de kansen van slimme mobiliteit gaat (ook) in Gelderland niet vanzelf. We moeten de aansluiting zoeken bij de behoeften en het gedrag van gebruikers. Ook is slimme samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven nodig. Hiermee komen we onze afspraak met het Rijk over dit onderwerp na, om het gedachtengoed van Beter Benutten verder te verankeren.

De Koersnotitie Slimme Mobiliteit wordt in het voorjaar van 2017 aangevuld met een concrete Werkagenda tot 2021. Ook geeft de Koersnotitie de relatie aan tussen slimme mobiliteit en andere visies (zoals OV-visie, Wegennetvisie en Fietsvisie).

Download de Koersnotitie Slimme Mobiliteit (PDF 785 kB).