Samenwerkende regio investeert in Slimmer verkeersmanagement

Gelderland, Arnhem, Nijmegen, RWS en Rheden investeren in 52 slimme verkeerslichten

Slimme vri's in regio arnhem nijmegen

Dit jaar worden 52 verkeersregelinstallaties op de strategische routes in de regio Arnhem Nijmegen omgebouwd naar intelligente verkeersregelinstallaties (zogeheten i-vri’s). Met deze slimme technologie zal de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de regio en Gelderland verbeterd worden. De nieuwe technologie werkt op basis van real-time data van diverse bronnen en brengt deze informatie direct bij de weggebruiker. Hiermee maakt de regio zich klaar voor de toekomst zodat reizigers, met de auto, fiets en OV, beter geïnformeerd, sneller en veiliger hun reis door de regio en de steden kunnen afleggen.

De routes waar de slimme technologie wordt ingebracht zijn de route over de Pleij, de route over de singels in Nijmegen en de ring S 100 bij Nijmegen. Daarnaast wordt met deze techniek de doorstroming van fietsers en bus op de singels, over de Waalbrug en door Arnhem verder verbeterd. 

De investering vindt gefaseerd plaats. Gestart wordt met een simulatie van de nieuwe technologie in de verkeersregel installaties. Deze wordt uitgevoerd in samenwerking met de bedrijven Dynniq en SWECO. Uitgaande van een positief resultaat zal dan overgegaan worden tot definitieve ombouw van de verkeersregelinstallaties. Naar verwachting zal daarmee gestart worden in september en zal begin 2018 de regio beschikken over een nieuw en slim verkeerssysteem.

Gelderland en de regio maken met deze vernieuwing onder de vlag van Slimopweg deel uit van het Partnership Talking Traffic, een landelijk samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en regionale overheden met een twintigtal bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en automotive industrie, met als doel innovatieve verkeerstoepassingen te ontwikkelen en te lanceren.

Realisatie

De 52 verkeersregel installaties worden voorzien van nieuwe software. Met deze i- vri’s kunnen doorstroming en bereikbaarheid van de steden verder worden verbeterd. In de nabije toekomst zijn verkeerslichten namelijk in staat het naderende verkeer niet alleen te herkennen, maar met name ook hierop te anticiperen en wordt het mogelijk om bepaalde soorten verkeer sneller of langer groen te geven of bepaalde verkeersdeelnemers voorrang te geven en zo verkeersstromen te optimaliseren. Gedeputeerde Conny Bieze van Gelderland: 'Met slim op weg houden we onze steden ook in de toekomst bereikbaar. Minder auto's en minder files door slimme verkeerslichten. Goed voor het milieu, goed voor de economie'.

Talking Traffic

De ontwikkeling van iVRI’s, vormt een belangrijk onderdeel van het ‘Partnership Talking Traffic’ waarbij het ministerie van IenM en regionale overheden samen met de verkeersindustrie, telecom- en internetbedrijven en automotivebedrijven investeren en werken aan de ontwikkeling en uitrol van innovatieve verkeerstoepassingen. Gelderland en het stedelijk verkeersnetwerk Arnhem Nijmegen werken onder de noemer van Slimopweg, één van de twaalf regionale overheden in Nederland die bij dit partnership zijn aangesloten. Alle partijen, zowel publiek en privaat, investeren tot 2020 op landelijke schaal zo’n 90 miljoen euro in deze innovatie in mobiliteit. Met de toepassingen wordt real time verkeersinformatie via persoonlijke navigatie, apps of on board units in de auto gebracht of direct bij weggebruikers waardoor zij onderweg continu begeleid en ondersteund worden. Ze kunnen daardoor beter anticiperen op verkeerssituaties, wat goed is voor de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.