Fiets Telweek 2017 trapt af met onderzoek naar innovaties op het fietspad

Landelijk fietsonderzoek brengt snelheidsverschillen op het fietspad in kaart

Fietstelweek

Maandag 18 september is de derde editie van de Nationale Fiets Telweek van start gegaan. Dit jaar trapten we af in Wageningen waar Conny Bieze en Han Termaat een verkeersbord voor speedpedelecs onthulden. Op dat moment is ook een nieuwe Gelderse verkeersmaatregel voor de speed-pedelec in werking getreden. Deze maatregel staat toe dat de snelle e-bike bij drukke wegen ook op het fietspad mag. Met hulp van de Fiets Telweek wil de provincie het gebruik van de speed-pedelec monitoren. De Fiets Telweek leent zich bij uitstek voor het monitoren van dergelijke innovaties en de effecten daarvan, doordat het onderzoek het feitelijk fietsgedrag in kaart brengt.

Gedeputeerde onthult nieuw verkeersbord: speed-pedelec welkom op fietspad

Fietsers op een speed-pedelec mogen in Gelderland bij een aantal drukke provinciale wegen kiezen: met hogere snelheid op de rijbaan of met lagere snelheid het fietspad op. De speed-pedelec is een relatief nieuwe verschijning, waardoor er nog weinig bekend is over het gebruik en de effecten ervan op de verkeersveiligheid. Wel is duidelijk dat door de opkomst van snelle e-bikes de snelheidsverschillen op fietspaden toenemen. Dit stelt nieuwe eisen aan de infrastructuur. De data van de Fiets Telweek helpen de gevolgen van dit soort maatregelen beter in beeld te brengen. Met de Fiets Tel-app worden de snelheden van alle type fietsen feitelijk gemeten en kunnen deelnemers vragen beantwoorden en specifieke locaties beoordelen. Ook andere provincies en gemeenten overwegen vergelijkbare maatregelen, daarom is het van belang dat het effect nu gemeten wordt.

Meten = weten = verbeteren

Van 18 tot en met 24 september hebben we, net als bij de vorige edities van de Fiets Telweek, een week lang gemeten hoe Nederland zich op de fiets verplaatst. Met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zitten. Dit jaar stellen opdrachtgevers via de app ook vragen over de veiligheid en het comfort van zelfgekozen fietsroutes. Met onderzoek naar de fietsbeleving zet de Fiets Telweek de nieuwe standaard neer voor fiets-data en het in kaart brengen van fietsgedrag in Nederland.

Het initiatief Fiets Telweek is gestart omdat bleek dat we meer willen weten over de meer dan 14 miljoen fietsers in ons land. Aan de vorige edities deden ruim 42.000 fietsers actief mee die samen meer dan 2.000.000 kilometers telden. De data die zij bij elkaar fietsten, leverden veel inzichten op en hebben nu al geleid tot de eerste verbeteringen in het fietsnetwerk.