Minder auto’s tijdens renovatie op de Waalbrug Nijmegen!

Plan van aanpak filebeperking Waalbrug vastgesteld

Waalsprong

In het voorjaar van 2018 start de renovatie van de Waalbrug bij Nijmegen. De renovatie duurt 2 jaar en is grondig. Gedurende die periode kan er minder verkeer over de Waalbrug. Zowel stad uit als stad in.

Om de overlast en filevorming bij de Waalbrug te beperken, hebben de gezamenlijke partijen een plan van aanpak opgesteld. Met dit plan van aanpak wordt er naar gestreefd dat in de spits een flink aantal auto’s minder de Waalbrug gebruiken. SLIM op Weg, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland investeren daarom in een aantal maatregelen dat moet leiden tot minder autogebruik. De hoofdlijn daarbij is minder auto gebruik, meer fietsgebruik en OV gebruik. De maatregelen die nu worden uitgewerkt en uitgevoerd zijn:

  • er wordt een nieuwe en logische fietsroute aangelegd richting de fietsbrug Oversteek die het fietsgebruik comfortabeler maken en daarmee bevorderen.
  • er worden nieuwe verkeerslichten aangelegd waarmee de doorstroming voor alle weggebruikers, auto, fiets en OV verbeterd gaat worden.
  • fietsers en OV krijgen meer en sneller groen bij het oversteken van de Singels.
  • er wordt een uitvoerige regionale informatie- en marketingcampagne in de regio opgezet met als doel mensen te motiveren minder met de auto naar Nijmegen te gaan, op andere tijdstippen en/of andere routes (lees: andere brug) te kiezen.   
  • er worden diverse stimuleringsacties en beloningsacties opgezet gericht op minder autogebruik.
  • bedrijven en bewoners gaan betrokken worden bij het bedenken en realiseren van minder autogebruik met name in de spits.

Het plan van aanpak wordt nu tot uitvoering gebracht. De uitvoering vindt plaats in samenwerking tussen de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Vanaf januari 2018 zal de weggebruiker geïnformeerd gaan worden over de aanstaande renovatie en beperking. Vanaf maart worden in dit kader meerdere acties en activiteiten uitgevoerd. Gedurende de looptijd van de renovatie komen er meerdere herhaalacties en worden er nieuwe acties  opgestart.