Opening Snelfietsroute Nijmegen-Beuningen 11 september

Binnenkort fietst u sneller en comfortabeler tussen Beuningen en Nijmegen en komt u veilig en snel op werk of school aan.

Snelfietsroute Nijmegen Beuningen

Op maandag 11 september om 15.00 uur openen betrokken bestuurders, wethouders, gedeputeerden en de voorzitter van de Fietsersbond  de snelfietsroute met een ludieke handeling. Iedereen is daarbij van harte welkom,  op de feestlocatie langs de route: het transferium bij het Mondial college. Langskomende fietsers krijgen een attentie.

Laatste werkzaamheden

De gemeenten werken hard aan de laatste onderdelen van de route.  Zo is recent de Oude Molenweg  veranderd in een fietsstraat, waarlangs in het najaar nog bomen worden geplant. In verband met rioleringswerkzaamheden zal het stuk tussen de Jacobslaan en Van Peltlaan iets later klaar zijn, maar in ieder geval wel nog voor de Vierdaagse.

Kinderdorp Neerbosch

De route door Kinderdorp Neerbosch is nu nog een ontbrekende, maar wel heel belangrijke, schakel in de route. Dit geplande traject verkort de gehele route met maar liefst 630 meter. De tunnel onder de Neerbosscheweg ligt er al sinds 2015 en afgelopen juni is de benodigde grond van Kinderdorp notarieel overgedragen. Met deze overdracht kan er gestart worden met de uitvoering. De planning is dat de hele route eind 2017 gerealiseerd is.

Veiligheid voorop

Naar aanleiding van een aantal (bijna) ongelukken is inmiddels  de voorrang op de kruising Muntmeesterlaan-Muntweg  veranderd. De reden is dat automobilisten in vorige situatie te veel beslismomenten op korte afstand hadden. De  fietsers op de snelfietsroute hebben hier dus helaas geen voorrang meer, maar de situatie is op deze kruising wel veiliger geworden. Fietsers steken nu in twee etappes over, doordat er een middengeleider is gemaakt.