Van lease-auto naar fiets

Onderzoekspilot van Next Urban Mobility start binnenkort bij bedrijven in Arnhem en Nijmegen

autoleasen

Binnenkort start een onderzoekspilot van Next Urban Mobility om te kijken of het mogelijk is om de leaserijder te verleiden geregeld ook een fiets te gebruiken voor het woon-werkverkeer.

Over het algemeen is de leaserijder een notoire autorijder, die nagenoeg geen gebruik maakt van andere verplaatsingsmogelijkheden. Door de keuze voor de fiets te belonen met een lagere fiscale bijtelling, wordt het voor de leaserijder aantrekkelijk gemaakt om te gaan fietsen.

Door het inzetten van zowel connected auto's en fietsen als de daaraan gekoppelde software, is het mogelijk om het verplaatsingsgedrag van zowel de leas-auto als de fiets te volgen. Op deze manier is een waterdichte registratie van het gebruik van beide verplaatsingsmogelijkheden mogelijk en kunnen gericht financiële prikkers worden gegeven om het gebruik van de fiets te stimuleren. De onderzoekspilot wordt uitgevoerd met 100 deelnemers bij een beperkt aantal bedrijven in Nijmegen en Arnhem.

Het gaat hier om een onderzoekspilot op basis waarvan wordt aangetoond dat het aanbod voor de leaserijder werkt, met de intentie dat het aanbod later op grotere schaal kan worden uitgerold. In de pilot moet duidelijk worden dat de gedragsverandering plaatsvindt, en dat het registratiesysteem waterdicht is.