Waterkwartier in Nijmegen-West fietst met 254 fietsers 20.000 fietskilometer van en naar de wijk

Geslaagde Ring-Ring actie

Waterkwartier Ring Ring

De wijk het Waterkwartier in Nijmegen-West heeft samen met 254 fietsers met elkaar 20.000 fietskilometers van, naar en in de wijk gefietst en zo een prachtig sociaal lokaal initiatief bij elkaar gefietst. Hulde! De Ring-Ringactie is een succes in het Waterkwartier. Vrijwilligers die met het fietsen een Welkomsttas samenstellen voor nieuwe bewoners in hun dierbare buurt om hen meteen Welkom te heten met leuke, handige en nuttige informatie over hun buurt. Een goed voorbeeld van een win-winsituatie. Hoe meer fietsers, hoe socialer de wijk.

Het volgende wijkinitiatief in Nijmegen staat al in de steigers. Ring-Ring is voor dit doel op zoek naar de bestaande fietsers én 20 automobilisten die gaan fietsen. Zij kunnen het volgende wijkdoel verdubbelen in geld. Ken je iemand die makkelijk kan fietsen, attendeer hem of haar dan op de actie. Aanmelden is gratis op www.ring-ring.nu/nijmegen. Dank!