Geslaagde inspiratiesessie SLIM op Weg

Duurzame bereikbaarheid en mobiliteit vragen om duurzame inzet

Inspiratie

Op 3 oktober kwam een grote verscheidenheid aan partijen uit de regio

Arnhem-Nijmegen samen voor een inspirerende bijeenkomst over mobiliteit.

De 50 deelnemers aan de bijeenkomst nemen allemaal deel aan het

programma Beter Benutten in deze regio, genaamd SLIM op Weg.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Mooie ervaringsverhalen van werkgevers, werknemers en bewoners kunt u hier zien.