Start pilot in samenwerking met de Groene Allianties

Begin september is er een fietsdeelsysteem in gebruik genomen voor bedrijventerrein De Liemers

Groene allianties

Dit fietsdeelsysteem dient de afstand tussen Westervoort station of carpoolplaatsen en de eindbestemming op het bedrijvenpark de Liemers makkelijker te maken.

De samenwerking met de stichting en het bedrijventerrein is gezocht in het kader van het Europese Interreg project CHIPS. Dit project richt zich op de ontwikkeling van snelfietsroutes. Hierbij gaat het niet alleen om het infrastructurele ontwerp van een snelfietsroute. De hele levenscyclus van planning tot marketing wordt onderzocht. Provincie Gelderland focust zich onder andere op de verbinding tussen een snelfietsroute en andere modaliteiten. Met deze en soortgelijke pilots onderzoeken we de overstap tussen openbaar vervoer of auto naar de fiets. Zo kan er aan het eind van het project een advies gegeven worden over het verbinden van een snelfietsroute aan andere mobiliteitssystemen.

Slimme sloten

De fietsen staan onder andere bij station Westervoort, carpoolplaatsen en bij strategische plekken bij werkgevers verspreid over het bedrijventerrein. Door middel van een systeem met slimme sloten, kunnen medewerkers van de Groene Allianties gebruik maken van het systeem. Door de Skopei360 app te downloaden kunnen ze iedere keer met een code, een fiets van het slot halen. Wanneer werknemers de app downloaden, krijgen ze de vraag om een enquête in te vullen. Indien ze deze volledig invullen, verdienen ze tien euro tegoed voor het deelfietssysteem. Naast de enquêtes, wordt er ook informatie verzameld door middel van GPS-trackers. Deze informatie is volledig anoniem en geeft inzicht in de trips die gemaakt worden met de fietsen.

De pilot loopt met ondersteuning van de Provincie Gelderland tot aan september 2018. Daarna zet de Groene Allianties dit project voort. Voor meer vragen over deze pilot kunt u contact opnemen met Babet Hendriks ( b.hendriks@gelderland.nl