Verslag Beter Benutten-bijeenkomst 5 oktober

“Goed op weg met Truckspotting”

Logistiek

Het project truckspotting loopt op rolletjes. Deelnemende bedrijven hebben afgesproken dagelijks 150 spitsmijdingen te realiseren. De bijeenkomst Truckspotting op 5 oktober stond stil bij dit project: belangrijke trends, de samenwerking met het bedrijfsleven en een blik op de toekomst passeerden de revue. Kortom, een inspirerende middag voor bedrijven die zich met Beter Benutten en logistiek bezig houden. Een verslag.

‘Het zaadje is geplant’ - Aat Hueting

Truckspotting is een project van Beter Benutten, een landelijk programma dat de doorstroming van autoverkeer in de spits in de regio Arnhem Nijmegen bevordert door spitsmijdingen te realiseren. Provincie Gelderland, Arnhem en Nijmegen hebben dit vertaald naar regionale doelstellingen, lichtte Aat Hueting van provincie Gelderland toe: “In de voorloper van het huidige Beter Benutten-programma lag de nadruk op het veranderen van de infrastructuur. Anno 2017 is er letterlijk minder ruimte om veel aan te passen. Nu ligt de nadruk op het veranderen van reis- en rijgedrag. We beïnvloeden reizigers om een andere route, ander vervoermiddel of een ander reistijdstip te kiezen. Of om helemaal niet te reizen. We verbieden niets, maar maken andere keuzes mogelijk.” Onderdeel van Beter Benutten is het logistieke project truckspotting. Aat Hueting benoemde de centrale vragen: “Moeten vrachtauto’s per se in de ochtendspits de weg op? Hoe kunnen we de beladingsgraad verbeteren? Hoe maken we van de binnenvaart of het spoor een aantrekkelijk alternatief? We hebben een zaadje geplant, dat nu begint te groeien.”

De trends in logistiek - Peter Colon

Peter Colon van Buck Consultants nam de aanwezigen mee langs alle trends in logistiek. Een greep hieruit:

 • Aandeel vrachtverkeer groeit van 21% in 2020 naar 26% in 2015.
 • Aandeel van logistiek in arbeidsmarkt groeit.
 • De markt voor nieuwe bestelauto’s groeit met 20%.
 • Bestelauto’s zijn voornamelijk in de bouwnijverheid en handel booming als vervoermiddel. “En het merendeel wordt al buiten de spits ingezet, een goede ontwikkeling!”
 • Door trends als ITS en een sterker concurrerende economie verandert er veel. Dit brengt flexibilisering van de arbeidsmarkt en de urgentie voor meer innovatie met zich mee. Trends die allemaal doorwerken in de logistiek.
 • Zelfrijdende voertuigen zullen een dominant deel van het transportsysteem worden.
 • Alle bestellingen krijgen sensor technologietoepassingen in de recente toekomst. De wereld is erg in beweging; Big data en internet of things leveren veel informatie op. De bestellingen worden straks voorzien van een chip, zodat ze overal ter wereld gevolgd kunnen worden.
 • Trends als verstedelijking, aandacht voor klimaatverandering, meer eisen van de consument, schaalvergroting en kostenreductie hebben ook impact op de logistiek.

Resultaten en lessons learned - Mark Luikens en Michel Oldenburg

Logistiek makelaars Mark Luikens en Michel Oldenburg zoomden in op het project truckspotting. Zij benoemden de behaalde resultaten en lessons learned:

 • Voor het project zijn 123 bedrijven benaderd, met 75 bedrijven is gesproken, veel installatie- en bouwbedrijven. Met 11 zijn er afspraken gemaakt om de spits te mijden. “Dit sluit breed aan op ontwikkelingen rond efficiency en duurzaamheid in de sector.”
 • Bedrijven worden in de eerste plaats ondersteund met het behalen van voordelen door slimme logistiek. Dit heeft nagenoeg altijd minder ritten in de spits tot gevolg.
 • Bij installatiebedrijven is er minder focus op slimme logistiek, dit vraagt om meer voorbereiding.
 • Slimme oplossingen zijn bedacht, op maat gemaakt voor elk bedrijf. Zoals het combineren van vrachtstromen van bedrijven, met lagere kosten en hogere klanttevredenheid tot gevolg. “Albert Heijn Online gaat zelfs nog verder en fietst de laatste kilometers in meerdere steden. Waarom? Schoner, beter, sneller en tegen lagere kosten!”
 • Er is ook nog winst te behalen: veel bedrijven kunnen nog aanhaken. De koplopers zijn aanwezig tijdens deze bijeenkomst, hopelijk volgen er nog veel.
 • Van Dorp Installatie voelt zich verplicht slimmer en schoner te werken en Chubb FS heeft als doelstelling emissieloos te rijgen om onnodig medewerkers op de weg te hebben. Innovatie en ICT helpt kunnen deze doelen realiseren.
 • Er wordt verwacht 120-150 spitsmijdingen te kunnen realiseren met deze deelnemers.

‘In eigen beleid verweven’ - Aat Hueting

Aat Hueting verwoordde de logistieke doelen van provincie Gelderland. “Emissiebesparing, leefbaarheid, doorstroming, efficiëntie, kostenbesparing, economische kracht en vermindering van transportkilometers. Dat is wat we nastreven.” Het is de bedoeling dat organisaties in Gelderland deze doelstellingen oppakken, nastreven en in hun eigen beleid verweven. Beter Benutten ondersteunt en stimuleert dit.

‘We zijn goed op weg’- Conny Bieze

Conny Bieze, gedeputeerde van provincie Gelderland, sloot de bijeenkomst af: “Het is ontzettend belangrijk om op een andere manier spitsproblematiek aan te pakken. Het project truckspotting is hier een mooi voorbeeld van. We gaan onze infrastructuur echt beter benutten door slimme oplossingen en door te kijken naar hoe problemen ontstaan. Op een andere manier werken, dat kunnen wij als overheden niet alleen, dat moeten we met elkaar doen. Hoe mooi is het dat de nodige bedrijven zijn aangehaakt en er de voordelen van inzien. We zijn goed op weg met truckspotting! Logistiek is een belangrijke sector voor Gelderland, als corridor en voor de arbeidsmarkt. Bereikbaarheid, doorstroming en duurzame logistiek is de basis voor een gezonde sector in Gelderland.”

Download hier de presentatie over Truckspotting.