De speed-pedelec: wat biedt deze nieuwe snelle fiets?

Je ziet ze steeds vaker op de weg: de speed-pedelec. Provincie Gelderland deed onderzoek naar de huidige en potentiële gebruikers van deze snelle fiets.

speedpedelec

In Nederland willen we stedelijke en landelijke gebieden bereikbaar houden en waar nodig zelfs verbeteren. Hier willen we op een duurzame en robuuste manier in slagen zodat stad en land nog steeds goed toegankelijk zijn in de toekomst. Wat helpt, is dat het aantal fietskilometers in Nederland groeit, met name door de elektrische fiets. Het gaat hier vooral om ritten tot de 7,5 kilometer, binnen de stad. De uitdaging ligt nu in het uitbreiden van het gebruik van de fiets tussen de steden. Met de ontwikkeling van snelfietsroutes werken we hard aan een infrastructuur die dit mogelijk maakt. De opkomst van de speed-pedelec zou het gebruik van de snelfietsroutes kunnen doen groeien. Deze elektrisch ondersteunde fiets kan 45 kilometer per uur bereiken en maakt het overbruggen van grote afstanden mogelijk. Met name voor een woon-werkafstand van 20 tot 30 kilometer. Voor beleidsmakers roept de komst van de speed-pedelec vragen op zoals:

  • wie is nu eigenlijk de gebruiker?
  • waarom wordt deze fiets gebruikt?
  • wie is de potentiële gebruiker?
  • En bovenal: waarom willen we het gebruik van de speed-pedelec aanmoedigen?

In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Babet Hendriks onderzoek gedaan om een antwoord te vinden op deze vragen.

 

Een speed-pedelec

De speed-pedelec kan 45 kilometer per uur bereiken. De gemiddelde fietser blijkt een snelheid te halen van 30 – 35 kilometer per uur. Sinds 1 januari 2017 is de speed-pedelec volgens de wet een bromfiets. Dit betekent dat een speed-pedelecer:

  • binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet fietsen als er geen bromfietspad is;
  • verplicht een helm moet dragen;
  • in het bezit moet zijn van een gele kentekenplaat (vanaf 1 juli 2017);
  • een bromfiets- of autorijbewijs moet hebben;
  • wegenbelasting moet betalen
  • En een WA-verzekering moet hebben.

Niet iedereen is het eens met deze wetswijziging. Als je kijkt naar de massa van een speed-pedelec, behoort deze nog steeds tot de fietsfamilie. Het gelijk stellen van de speed-pedelec aan een bromfiets betekent ook dat de speed-pedelec niet overal op een snelfietsroute mag rijden. Dit terwijl een snelfietsroute erop ingericht is door te kunnen fietsen op een middellange afstand en daarmee aantrekkelijk is voor elektrisch ondersteunde fietsen. Deze stelling wordt ondersteund door het recente standpunt van Fietsersbond en RAI-vereniging.

De huidige gebruiker

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige gebruiker een hoogopgeleide man is van middelbare leeftijd die zo’n 20 – 30 kilometer enkele reis naar werk fietst met een gemiddelde snelheid van 30 – 35 kilometer per uur. Dit doet hij 4 van de 5 werkdagen. Het blijkt dat 60% van de huidige gebruikers de auto laat staan voor de speed-pedelec. Een vermindering van auto’s leidt tot betere doorstroming en dit levert een bijdrage aan de stedelijke bereikbaarheid.

De potentiële gebruiker

De grootste groep potentiële gebruikers woont 10 – 30 kilometer enkele reis van het werk. We zien dat tot de 10 à 15 kilometer een gewone of elektrische fiets volstaat. Op de middellange afstand kan de speed-pedelec concurreren met de auto.

Binnen de groep potentiële gebruikers bestaat er een onderscheid tussen de verschillende forensen die ieder met eigen drijfveren kiezen voor een bepaald vervoersmiddel. Dit verschil is belangrijk bij het benaderen en stimuleren van potentiële gebruikers.

De huidige automobilisten vinden de auto flexibel en comfortabel. Ze verwachten dat een speed-pedelec hen in staat stelt om gezonder te leven en een bijdrage te leveren aan de leefomgeving. Forensen die nu het OV gebruiken, doen dit omdat het milieu hiermee ontlast wordt. Ze verwachten dat de speed-pedelec hen sneller en flexibeler laat reizen. De huidige fietsers en e-bikers zien de fiets als flexibel en ontlastend voor het milieu. Ze verwachten dat de speed-pedelec ervoor zorgt dat ze sneller kunnen reizen.

Drijfveren

Het onderzoek heeft zich gericht op het analyseren van de drijfveren voor een actieve vervoerswijze in het forensenverkeer. Bent u benieuwd naar deze uitkomsten? De masterscriptie is op te vragen bij de kennisbank van het CROW. Wilt u meer weten over het stimuleren van speed-pedelec gebruik? Neem dan contact op met Babet Hendriks via b.hendriks@mobycon.nl of 06 28 70 67 22.

*De provincie heeft afgelopen maanden maatregelen onderzocht om de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer te borgen met inbegrip van de speed-pedelecs. De uitkomsten en gevolgen van dit onderzoek worden deze zomer gecommuniceerd.