Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring provincie Gelderland

De provincie Gelderland wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website www.slimopweg.info zodat deze voldoet aan overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 (niveau AA).

Webrichtlijnen

Het doel van de webrichtlijnen is dat de website toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

  • de webpagina’s zijn zo geschreven dat zo veel mogelijk mensen begrijpen wat er staat
  • de website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

In 2016 is de provincie Gelderland met de website bezig zodat deze op elke pc, tablet of smartphone is te gebruiken. Daarnaast herschrijft de webredactie alle webpagina’s volgens de webrichtlijnen naar een eenvoudiger taalniveau (B1).
In de loop van 2016 en 2017 maakt de provincie Gelderland de volgende zaken in orde:

  • de webformulieren voldoen aan de webrichtlijnen
  • de interactieve kaarten zijn te gebruiken op zowel pc, tablet als smartphone
  • de PDF’s die op de website staan, zijn toegankelijk
  • de systemen van de provincie Gelderland waar we naar verwijzen, voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door. Wilt u de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen? Dank u wel!

Meer informatie

Op de website www.webrichtlijnen.nl vindt u meer informatie over de webrichtlijnen.